EVAKUATSIOONIAJA KALKULAATOR

mudel vastab EVS 812-8:2011 arvutusmetoodikale

Ehitise aadress
Evakuatsiooniala kirjeldus
Tulekahju avastusaeg – aks
min
Tulekahju avastusaeg – ats
min
evakueerujate arv
in
ehitise korruste arv
tk
evakuatsioonitee pääsu laius
m
viimase korruse kõrgus
m
horisontaalse väljumistee pikkus
m
ARVUTUSLIK EVAKUATSIOONIAEG
min

*Lehel olevat evakuatsiooniaja kalkulaatorit kasutades nõustun,
et sisestatud ja/või valitud väärtused on korrektsed.