Kuidas toimub üksikelamu tuleohutusosa auditi teostamine:

Ehitise omanik võtab Estolux OÜga ühendust kas telefoni või e-posti teel, et tellida tuleohutusoa audit. Auditi vajadus tulenes sellest, et ehitis ei ole ehitusprojekti kohane, ehitisel puudub ehitusdokumentatsioon või on mõni muu põhjus, mis takistab riiklikul asutusel ehitise vastavust olulistele tuleohutusnõuetele hinnata.

  1. Esmalt küsin ehitise dokumentatsiooni kohta ning lasen omanikul kirjeldada ehitist, et saaksin koostada tuleohutusosa auditile hinnapakkumise.
  2. Siis lepime kokku ehitise ülevaatuse aja.
  3. Ehitise ülevaatus ja dokumentatsiooni kontroll võib võtta aega 1-2h keskmiselt ja selle käigus võib juhtuda, et on vajalik konstruktsioone avada ja/või seadmeid katsetada.
  4. Kui ehitises on tahkeküttesüsteeme, mille ehitusdokumentatsioon ei ole täielik või puudub küttesüsteemi ekspertiis, siis on vajalik täiendavalt teostada küttesüsteemi ekspertiis.
  5. Peale ehitise ülevaatust üritame 1 nädala jooksul vormistada töö ja esitada ehitise tuleohutusosa auditi aruande digitaalselt allkirjastatult. Auditi aruande koostamisel hindame kogutud materjalide põhjal ehitise vastavust olulistele tuleohutusnõuetele.
  6. Juhul kui ehitis ei vasta tema ehitamise ajal kehtinud olulistele tuleohutusnõuetele, siis anname tellijale mõistliku aja puuduste likvideerimiseks koos nõuannetega ja teostame täiendava kontrolli. Alles seejärel esitame auditi aruande. Tellija soovil saame esitada auditi aruande puuduste loeteluga.
Posted in Uncategorized.